Fuzje i Przejęcia: my łączymy spółki w grupie kapitałowej “INFOR”: INFOR EKSPERT Sp. zoo i Centrum UD Infor Sp. zoo połączą się z INFOR PL S.A.

Mergers and Acquisitions: we are merging the company in the group, “INFOR”: INFOR EXPERT Ltd and Infor UD Center LTd merge with INFOR PL S.A.