Adw. Marcin Jan Wachowski brał udział w konferencji zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Centrum Prawa Żywnościowego poświęconej problemom prawnym w redystrybucji żywności.

18