Adw. Marcin Jan Wachowski brał udział w konferencji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi we wspaniałej siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród tematów m.in. zarządzanie kancelaria prawną.

2.09 2.091