Poniżej prezentujemy komentarz mec. Marcina Wachowskiego odnośnie nowelizacji Kodeksu Pracy.

Kodeks pracy, a monitoring

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, monitoring wizyjny ma służyć zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W tych celach nie mieści się stosowanie monitoringu jako środka nadzoru nad jakością, efektywnością lub wydajnością wykonywanej pracy. Błędne zatem będzie uzasadnienie stosowania monitoringu w celu kontroli długości przerw czy opuszczania przez pracownika miejsca pracy, a także obserwacji czynności wykonywanych podczas świadczenia pracy. Kontrola zużycia materiałów, środków czystości, źródeł energii lub wody – nie uzasadniają wprowadzenia monitoringu wizyjnego, chyba że istnieje poważna groźba ich kradzieży. Z kolei zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring będzie uzasadnione tylko wtedy, gdy faktycznie może mieć na nie wpływ, np. nie będzie uzasadnionym monitorowanie przestrzeni biurowej, do której nie mają dostępu osoby trzecie lub publiczność i jednocześnie nie istnieje groźba naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa. Również kontrola zachowania czystości w miejscach przeznaczonych do korzystania przez pracowników nie będzie uzasadniała wprowadzenie monitoringu. Interesuje Cię prawidłowe wdrożenie RODO w firmie? Skontaktuj się z nami już dziś!

Prawo oświatowe i monitoring

Z kolei zgodnie z prawem oświatowym, w szkołach, podczas trwania zajęć lekcyjnych to nauczyciel (nie zaś kamera monitoringu wizyjnego) sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem uczniów i mienia. Dlatego uzasadnienie prowadzenia monitoringu w trakcie zajęć nie tylko nie będzie uzasadnione, ale naruszało będzie przepisy prawa. 

Kary za naruszenie przepisów

Teoretycznie kary za naruszenie przepisów RODO są bardzo surowe: do 20 mln euro lub 4 proc całego obrotu firmy, a  w przypadku administracji publicznej do 100 tyś zł, zaś w przypadku instytucji kultury 10 tyś zł. W praktyce jednak, zwłaszcza w pierwszym okresie stosowania RODO Urząd ochrony danych osobowych powinien przy mniejszych naruszeniach poprzestać na ostrzeżeniach, upomnieniach i symbolicznych karach. 

Po więcej informacji zapraszamy do artykułów na prawo.pl:

Trzeba zdjąć wszystkie kamery w pomieszczeniach związków zawodowych
UODO rusza na kontrole monitoringu

 

Zostaw komentarz

dwadzieścia − 14 =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj