Od 01 stycznia 2022 r. obowiązuje w Polsce pakiet zmian w ustawach podatkowych zwany „Polskim Ładem”. Wprowadza on szereg rewolucyjnych zmian, które dotyczą każdego podatnika – niezależnie od tego, czy jest pracownikiem czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Wprowadzane zmiany szczególnie mocno dotkną sektor IT, w którym bardzo popularne jest samozatrudnienie.

W serii wpisów na blogu naszej kancelarii chcemy przedstawić Wam, jakie nowe zasady wprowadzają te zmiany podatkowe. Dajemy wskazówki, jak wybrać odpowiednią dla swojej działalności gospodarczej formę opodatkowania. Piszemy także z jakich ulg można skorzystać rozliczając się na danej stawce. Publikacje opracowali: adwokat Marcin Jan Wachowski oraz Jakub Chabin, radca prawny i doradca podatkowy, offcounsel w Kancelarii Adwokackiej Wachowski.

Zasadnicza zmiana wynikająca z nowych zasad polega na braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej (dotychczas z 9% składki można było odliczyć od podatku 7,75% jej wysokości) i co do zasady podniesieniu podstawy jej wymiaru (dotychczas liczona od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, teraz będzie liczona od rzeczywistego dochodu, chyba że wybierzesz inną formę opodatkowania, np. ryczałt).

Jeśli pracujesz na umowę o pracę bądź prowadzisz działalność gospodarczą na skali ogólnej, to płacisz podatki według tzw. skali ogólnej (progresywnej). Zasadą jest to, że im więcej zarabiasz, tym wyższy podatek płacisz.

Dwie stawki podatku 17% i 32%

W dalszym ciągu obowiązują dwie stawki podatkowe 17% i 32%, w których wysokość podatku uzależniona jest od progu dochodów osiąganych w roku podatkowym. Próg ten dotychczas wynosił 85.528 zł, ale od 01 stycznia 2022 r. został podniesiony do kwoty 120.000 zł.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Kalkulacja podatku

do 85.528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
ponad 85.528 zł 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Progi podatkowe w 2021 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 Kalkulacja podatku

 od 120.000 zł  17% minus kwota zmniejszająca 5.100 zł
 ponad 120.000 zł  15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Progi podatkowe 2022 r.

 

Podstawa obliczenia podatku to kwota Twojego wynagrodzenia/przychodu po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne, kosztów uzyskania przychodów i kwot innych odliczeń.

Nowy Ład wprowadza dla każdego podatnika kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000 zł. Daje to realną kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5.100 zł. Inaczej mówiąc zarabiając do 30.000 zł w skali roku lub mniej – w ogóle nie zapłacisz podatku.

Natomiast przy zarobkach powyżej 120.000 zł zapłacisz 32% podatku, jednakże dopiero od nadwyżki ponad kwotę 120.000 zł.

Przykładowo w 2022 r. zarobiłeś 200.000 zł po odliczeniu składek na ZUS i uwzględnieniu innych odliczeń, więc do kwoty 120.000 zł zapłacisz 17% podatku minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł, a od kwoty 80.000 zł (200 000 zł – 120 000 zł) zapłacisz 32% podatku.

Zobacz proszę wyliczenia:

I próg (17%): 120.000 zł x 17% – 5 100 zł = 15 300 zł podatku

II próg (32%): 80.000 zł (200.000 zł – 120.000 zł) x 32% = 25.600 zł podatku

Razem podatku: 40.900 zł.

Składka zdrowotna – największe zmiany!

Od 2022 r. osoby zatrudnione lub samozatrudnione i rozliczające się na skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% uzyskanego dochodu. Ponadto składki tej nie odliczą już od podatku. To istotna zmiana w stosunku do poprzednich lat. Dotychczas większość składki (7,75% z 9%) odliczaliśmy od podatku, a podstawą jej wymiaru w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nie był rzeczywiście uzyskany dochód, lecz stała kwota – średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Przykład: Twój dochód w skali roku to 100 000 zł – składka zdrowotna wyniesie 9 000 zł.

Składki zdrowotnej nie możesz już odliczyć od podatku. To zdecydowanie mniej korzystne rozwiązanie niż te obowiązujące dotychczas. Obecnie jedynym rozwiązaniem ograniczającym wysokość składki jest rozliczanie się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – o czym napiszemy w kolejnych wpisach.

Koszty uzyskania przychodu

Jeśli pracujesz na umowę o pracę to, podobnie jak w latach ubiegłych, przysługują Ci ryczałtowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 3.000 zł rocznie.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na skali ogólnej, to masz prawo pomniejszać kwotę, od której liczysz podatek o koszty prowadzenia działalności (koszty uzyskania przychodu). Np. opłata za komórkę, usługę księgowości, raty leasingowe za korzystanie z pojazdów i urządzeń, paliwo, zakup laptopa, opłata licencyjna za specjalistyczne oprogramowanie, czynsz za biuro, itp. Z tych odliczeń nie skorzystasz w przypadku rozliczania się ryczałtem.

50% kosztów uzyskania przychodów za działalność „twórczą”

Jeśli jesteś pracownikiem albo zawarłeś umowę o dzieło bądź umowę zlecenia i jednocześnie tworzysz utwory np. w postaci kodu programistycznego albo projekty architektury oprogramowania i przenosisz prawa autorskie na pracodawcę, to do Twojego wynagrodzenia w części w jakiej jest ono związane z działalnością „twórczą” można zastosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodów zamiast standardowych kosztów uzyskania przychodów.

Przykładowo, zarobiłeś w danym miesiącu 15.000 zł, z czego 10.000 zł przypadało na działalność „twórczą”. Do kwoty 10.000 zł Twój pracodawca zastosuje 50% koszty, czyli podatek będzie naliczony nie od 10.000 zł, lecz od 5.000 zł. W skali miesiąca zyskasz kwotę 850 zł (17% x 5 000 zł).  

Pamiętaj, że 50% koszty uzyskania przychodów w skali roku nie mogą przekroczyć kwoty 120.000 zł.

Niestety 50% koszty nie dotyczą osób samozatrudnionych, tj. świadczących usługi B2B w ramach działalności gospodarczej.

W części pierwszej wpisu o rozliczeniach na skali ogólnej to tyle. Już w kolejnym wpisie opiszemy jakie ulgi nowe wniósł Polski Ład. Opiszemy także te, z których można było korzystać wcześniej, ale zyskały nowe możliwości. Podsumujemy także zalety oraz wady rozliczenia na skali ogólnej.

Obserwuj nasze social media, by być na bieżąco z informacjami o nowych publikacjach na blogu!
👉🏻 Facebook, LinkedIN, Twitter

Jeśli pomimo zapoznania się z artykułem nadal masz wątpliwości co do tego, jak działać będą nowe przepisy lub nie wiesz, którą formę opodatkowania wybrać, skontaktuj się z naszymi prawnikami. Oferujemy 15 minutową, bezpłatną konsultację! Kliknij poniżej, by umówić się na rozmowę.

Opublikowano: 11 marca, 2022 / Kategorie: Prawo podatkowe / Tags: /

Zostaw komentarz

6 + 16 =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj