Za sprawą obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. programu zwanego Polskim Ładem, wynagrodzenie członków zarządu spółki nie jest już opodatkowane wyłącznie PIT-em (17% lub 32%) – od teraz muszą oni opłacać również składkę zdrowotną, co stanowi dodatkowe 9% opodatkowania. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z regulacji zawartej w art. 176 kodeksu spółek handlowych. Należy jednak pamiętać, że możliwość ta dotyczy członków zarządu spółek tylko wtedy, gdy jednocześnie są oni wspólnikami tejże spółki. 

 

Art.  176.  [Powtarzające się świadczenia] 

§ 1.

Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. 

Dzięki temu przepisowi wspólnicy mogą określić obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Wynagrodzenie za takie świadczenie nie jest opodatkowane składką zdrowotną. 

 

Co trzeba określić w umowie spółki? 

Obowiązek świadczenia musi być ustanowiony w umowie spółki, w której powinno się określić: 

 1. Rodzaj świadczeń – chodzi o określenie przedmiotu świadczenia (np.: dostarczanie x kg danego surowca, wykonywanie prac programistycznych). 
 2. Zakres świadczeń (czyli ich częstotliwość + wymiar – np. przez 40 godzin miesięcznie).
 3. Które konkretnie udziały są obciążone i w jakim czasie.
 4. Jakie jest wynagrodzenie za świadczenie. Kwota: może być określona w różny sposób – jako kwota stała, kwota zmienna, z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej. Ważne jest to, żeby wynagrodzenie nie było abstrakcyjne, lecz było ustalone na poziomie cen lub stawek przyjętych w obrocie. 

Co ciekawe, obowiązek świadczenia związany jest z udziałem, a nie ściśle z osobą wspólnika, a co za tym idzie – w przypadku zbycia udziału przechodzi na jego nabywcę (to przeważające stanowisko, bo doktryna prawa nie jest co do tego zgodna). Powstaje pytanie, co jeśli wspólnik ma więcej, niż jeden udział i dokonuje zbycia tylko niektórych? W takiej sytuacji powinno się to rozstrzygnąć w umowie zbycia udziałów. 

Jeżeli wspólnicy nie posiadają w umowie spółki takiego zapisu to nic straconego mogą wprowadzić go poprzez zmianę umowy spółki. 

Jaka jest forma zmiany umowy spółki i ile kosztuje? 

Umowa spółki może zostać zmieniona przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki w systemie S24. Jest to jednak możliwe tylko, gdy: 

 • spółka została zawarta za pośrednictwem tego systemu; 
 • nie wprowadzano notarialnych zmian umowy spółki. 

Opłata wynosi wtedy 300 zł (200 zł za złożenie formularza zmiany umowy spółki + 100 zł za ogłoszenie wpisu o zmianie umowy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). 

W pozostałych przypadkach uchwała dotycząca zmiany treści umowy spółki z o.o. musi być zawarta w protokole w formie aktu notarialnego. Powinien on zawierać treść uchwał  (z uwzględnieniem wyniku głosowania) oraz listę obecności. 

Opłata rejestracyjna wynosi wtedy 350 zł (250 za złożenie formularza zmiany umowy spółki + 100 zł za ogłoszenie wpisu o zmianie umowy w Monitorze Sądowym i gospodarczym). 

Od kiedy można rozliczać się według nowych zasad? 

Zmiana umowy spółki ma charakter konstytutywny, co oznacza, że staje się skuteczna dopiero po wpisie do KRS. 

Od momentu dokonania wpisu można będzie zatem rozliczyć wynagrodzenie proporcjonalnie (np.. jeśli wpis będzie 18 marca 2022 r. to od 18 marca 2022 r. można rozliczyć wynagrodzenie wg nowych zasad, a przed tym dniem rozliczamy według starych zasad, sprzed rejestracji zmian.) 

Ile czeka się na wpis? 

Średnio 3-4 tygodnie, ale może to trwać dużo dłużej. Wszystko zależy zarówno od stopnia skomplikowania zmian, jak i wydziału sądu i referendarza. 

 

No dobrze, było „po prawniczemu”, to teraz pora na przykład: 

W spółce ABC jest dwóch wspólników, którzy wykonują prace na rzecz spółki. Pan Adam zajmuje się programowaniem, zaś pan Bartosz świadczy usługi rekrutacyjne. Objęci są pierwszym progiem podatkowym (ich dochody nie przekraczają 120 tysięcy zł rocznie). Każdy z nich zarabia 100 tysięcy zł rocznie z tytułu świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki..

W umowie spółki dodali zapis o treści:

§ 5a 

 1. Wspólnik Adam Kowalski zobowiązany jest do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki, o których mowa w art. 176 KSH w postaci usług z zakresu programowania w wymiarze nie mniejszym niż 50 godzin miesięcznie za wynagrodzeniem w wysokości 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) miesięcznie za jedną godzinę.   
 2. Wspólnik Bartosz Nowak zobowiązany jest do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki, o których mowa w art. 176 KSH w postaci usług z zakresu: 
  1. zarządzania zasobami ludzkimi, 
  2. świadczenia usług rekrutacyjnych, 
  3. promocji w dziedzinie zatrudnienia w Spółce  

w wymiarze nie mniejszym niż 50 godzin miesięcznie za wynagrodzeniem w wysokości 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie za jedną godzinę. 

 Ile zaoszczędzą wspólnicy? 

100.000,00 zł (roczny dochód każdego ze wspólnego) x 0,12 (pierwszy próg podatkowy) = 12.000 zł (podatek, który musi zapłacić każdy ze wspólników) 

100.000,00 zł x 0,09 = 9.000,00 zł (składka zdrowotna, którą musiałby zapłacić każdy ze wspólników) 

12.000,00 zł + 9.000,00 zł = 21.000,00 zł 

9.000,00 zł x 2 = 18.000,00 zł  

Każdy z nich zapłaci zatem rocznie 12.000,00 zł podatku zamiast 21.000,00, zł co łącznie oznacza oszczędność 18 tys. zł rocznie.

 

Na ten moment określenie w umowie spółki obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych wydaje się być dobrym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić znaczne sumy w perspektywie miesięcy. Należy jednak pamiętać o imponującym tempie wprowadzania nowych przepisów przez naszego ustawodawcę – kto wie, czy w ciągu kolejnych miesięcy również wynagrodzenie na podstawie 176 k.s.h. nie zostanie opodatkowane składką zdrowotną? 

[stan prawny na dzień 30 czerwca 2022 r.] 

Jeśli nadal masz wątpliwości, jak wspólnicy spółki z o.o. mogą uniknąć obowiązku opłacania składki zdrowotnej, skontaktuj się z nami! Kliknij poniżej i umów się na konsultację online z naszym prawnikiem:

Zostaw komentarz

cztery × 2 =

Informacja o Administratorze i treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: (link)

Zapisz się na newsletter

Z naszą kancelarią nie zbłądzisz w świecie prawa IT.

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu wysyłki Newslettera znajduje się tutaj

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj