Prowadzący: adw. Marcin Jan Wachowski i apl. radcowski Piotr Druzgała