W dniu 25 maja 2018 roku w życie weszło unijne Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO.

Nasza Kancelaria koordynuje wdrażanie procedury RODO w Związku Nauczycielstwa Polskiego i jednym z naszych zadań było stworzenie informatora, który wyjaśniłby jakie zajdą zmiany i ich sens.

W taki oto sposób powstała publikacja „Co to jest RODO? Informator o zmianach w przepisach dotyczących danych osobowych”.

okładka dla broszury ZNP

Chcesz otrzymać bezpłatny informator? Skontaktuj się z nami!

Telefon: +48 22 639 81 22

E-mail: kancelaria@wachowskilaw.com