Adw. Marcin Jan Wachowski uczestniczył w Konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) na temat Infrastruktury Informacyjnej Państwa. Przemawiała minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

28.09