Adw. Marcin Jan Wachowski brał udział w międzynarodowej konferencji prawa europejskiego w Krakowie organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie oraz The EuropeanAssociaton of Lawyers (AEA-EAL).

BpbozSXCEAE3tKp