👉 Zapisz się na webinar ! 💥

„Uprawnienia pracodawcy w zakresie monitorowania pracowników” zapraszamy na bezpłatny webinar, który poprowadzi IOD Zbigniew Żuk. Został on przygotowany we współpracy z Centrum Prawa Żywnościowego by wyjść naprzeciw potrzebom i udzielić praktycznych porad w związku z pracą w nowej rzeczywistości spowodowanej kryzysem wywołanym przez COVID-19.

Celem webinaru jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej uprawnień, jakie posiada pracodawca w odniesieniu do monitorowania pracowników, a w szczególności na jakiej podstawie prawnej może prowadzić ów monitoring oraz jakie zagrożenia wynikają dla administratora w odniesieniu do RODO.

👉  W czasie webinaru dowiesz się:

  • w jakim zakresie pracodawca może korzystać z monitoringu?
  • jakie są ograniczenia w monitorowaniu pracowników?
  • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy (administratorze danych)?
  • z jakimi zagrożeniami musi zmierzyć się administrator danych uwzględniając wytyczne RODO?
  • jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby gromadzenie danych było zgodne z przepisami prawa (regulaminy, RODO i polityki bezpieczeństwa w firmie czy Kodeks Pracy)

👉  Link do zapisów: https://webinar.freshmail.pl/109-627-145