Ochrona Przed Skutkami COVID-19

Jak możemy Ci pomóc?

 1. Skorzystaj z pomocy rządowej:
  1. Uzyskaj dofinansowanie dla:
   • firmy,
   • pracowników, współpracowników.
  2. Uzyskaj zwrot podatku za 2019 r. dzięki ulgom B+R i IP BOX,
  3. Skorzystaj z odroczenia podatków i składek ZUS.
 2. Zredukuj koszty zatrudnienia:
  1. skorzystaj z rządowego dofinansowania,
  2. zmień umowy,
  3. zredukuj zatrudnienie,
  4. przeprowadź zwolnienia grupowe.
 3. Zabezpiecz się przed bankructwem:
  1. renegocjuj umowy z klientami i dostawcami,
  2. windykuj należności,
  3. chroń majątek osobisty i skorzystaj z sądowej ochrony przed upadłością.
 4. Chroń dane i zapewnij bezpieczeństwo pracy zdalnej:
  1. zadbaj o ochronę danych osobowych,
  2. dostosuj procedury i polityki (BCP), chroń tajemnice firmy, 
  3. korzystaj z rozwiązań chmurowych zgodnie z regulacjami.

Kancelaria IT Warszawa

skontaktuj się z nami

Kontakt