Powstanie pierwszego w Europie Sądu Polubownego do Spraw Blockchain, którego arbitrami są mec. Marcin Wachowski oraz mec. dr Anna Franusz obiegło media branżowe, budząc ogromne zainteresowanie.

Rolą sądu będzie rozpoznawanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z technologii blockchain, jak również przedsiębiorcami, którzy chcą w tej technologii uczestniczyć. Pośrednim celem jest gromadzenie prawników, teoretyków, praktyków oraz przedstawicieli biznesu, którzy posiadają wiedzę w tej trudnej technologii i którzy będą prowadzić dialog z administracją publiczną, ustawodawcą i regulatorami po to, ażeby przełamywać bariery dla rozwoju tej technologii w Polsce – tłumaczy w wywiadzie dla Newserii adw. Marcin Wachowski.

Nowy organ, pomimo że powstał w Polsce, będzie mógł rozstrzygać spory na całym świecie, a jego orzeczenia po przeprowadzeniu specjalnej procedury, mogą mieć taką samą moc prawną, jak wyroki sądów państwowych.