W lipcu 2016 roku przyjęto dyrektywę NIS, czyli Network and Information Security, której zapisy mają na celu zabezpieczenie sieci i systemów informatycznych przed atakami czy kradzieżą danych. Swoimi wymogami obejmie ona dostawców usług cyfrowych, administrację państwową oraz tzw. operatorów usług kluczowych, do których zalicza się służbę zdrowia.

Jakie są wymagania dyrektywy? W jaki sposób dotyka ona przedstawicieli służby zdrowia? Jakie stawia wyzwania?Jak są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów?

Kilka słów o cyberbezpieczeństwie w służbie zdrowia znajdziesz w komentarzu mec. Marcina Jana Wachowskiego “Dyrektywa NIS coraz bliżej. Co to oznacza dla polskich szpitali?”, zamieszczonym w portalu www.pulsmedycyny.pl