Tak, umowa wdrożeniowa IT może zawierać klauzulę o przekazaniu praw do kodu źródłowego. Jest to jednak rzadko spotykane, ponieważ zazwyczaj prawa do kodu źródłowego są licencjonowane, a nie przenoszone.