Tak, umowa wdrożeniowa IT powinna być na piśmie. Jest to szczególnie ważne w przypadku przeniesienia praw autorskich do oprogramowania i dokumentacji, które zgodnie z polskim prawem wymaga formy pisemnej.