Umowa wdrożeniowa IT to dokument regulujący prawa i obowiązki dwóch stron: organizacji, która chce mieć nowe rozwiązanie IT, oraz wykonawcy, który tworzy, dostosowuje, uruchamia, konfiguruje, testuje i wspiera organizację w całym procesie.