Umowy IT to potoczne określenie na zawierane umowy na usługi informatyczne o różnej specyfice. W zależności od zakresu są to umowy wdrożeniowe na systemy IT, umowy na audyty IT, umowy outsourcingowe IT i obsługę informatyczną, umowy licencyjne IT i utrzymaniowe. Podobnie nazywane są umowy o dzieło IT oraz umowy B2B programistów lub informatyków.
Ponadto umowy IT tworzone są i podpisywane na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz dla instytucji publicznych. W większości takich sytuacji obowiązuje procedura Prawa Zamówień Publicznych czyli w skrócie PZP. W takich przypadkach dość często podpisywana jest umowa ramowa na usługi IT.

Trochę inną specyfiką cechują się umowy w sektorze IT ponieważ dotyczą bardziej precyzyjnych aspektów informatycznych. Często są to umowy IT B2B zawierane poprzez software house, programistów, grafików oraz testerów.