Konsekwencje niewykonania umowy wdrożeniowej IT mogą obejmować roszczenia odszkodowawcze, wykonanie zastępcze przez zamawiającego na koszt wykonawcy, a także możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego.