Umowa wdrożeniowa IT jest potrzebna przed przystąpieniem do realizacji usługi w postaci wdrożenia określonego rozwiązania IT. Reguluje ona warunki współpracy z klientem i stanowi zabezpieczenie podmiotu wdrażającego. Umowę wdrożeniową często poprzedza zawarcie umowy o zachowaniu poufności oraz umowy na sporządzenie analizy przedwdrożeniowej.