Stronami umowy wdrożeniowej IT są organizacja, która chce mieć nowe rozwiązanie IT (zamawiający), oraz wykonawca, który tworzy, dostosowuje, uruchamia, konfiguruje, testuje i wspiera organizację w całym procesie.