W ostatnim czasie sądy wydały wyroki, które umożliwiaja publikację np. w gazecie, listy płac nauczycieli czy urzędników państwowych. Spotkało się to z krytyką i niezadowleniem szczególnie ze strony nauczycieli.

Według sądów ujawnienie informacji na temat wysokości zarobków konkretnych osób z podaniem imienia i nazwiska nie narusza przepisów RODO. Tłumacząc to tym, że są oni pracownikami sektora publicznego, a ich wynagrodzenia stanowią informację publiczną (decyzję można oprzeć na przesłance jawności życia publicznego). Specjaliści działający w zakresie prawa pracy czy RODO mają na różne opinie, co do wyroków i ich uzasadnień.

Czy ujawnienie informacji o wynagrodzeniach jest zgodne z RODO? Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji sądu? Czy skarga do UODO to jedyne wyjście?

Więcej znajdziesz w komentowanym przez  Zbigniewa Żuka artykule “Sądy: Każdy może wiedzieć, ile zarabia urzędnik i nauczyciel” opublikowanym w portalu prawo.pl