INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – ZAPIS NA NEWSLETTER 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Wachowski, 

ul. Przy Agorze 26/102, 01-930 Warszawa 

NIP 8862529808, Regon: 140385715.

adres e-mail: kancelaria@wachowskilaw.com

Administrator wyznaczył osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając email: iod@ wachowskilaw.com 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda na otrzymywanie newslettera. 

W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres email.

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług hostingu, serwisu IT oraz wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych, zgodnie z art. 28 RODO. 

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia wszystkich danych z bazy Administratora. Dane użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym Administratora, jedynie w celu rejestracji sprzeciwu i zapobieżeniu ponownej wysyłce, oraz przez czas niezbędny w celu zapewnienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa: cofnięcia zgody na przetwarzanie (bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania), dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i ochrony prawnej przed sądem.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – świadczenia usługi wysyłki newslettera.

Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie przez kliknięcie linku dezaktywującego zapis, zawartego w każdym newsletterze lub przez przesłanie rezygnacji z zapisu na newslettera na adres: kancelaria@wachowskilaw.com „