W dniu wczorajszym mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji Central European Digital Payments. Jako prelegenci w jednej z sesji specjalistycznych wystąpili mecenas Anna Franusz i mecenas Marcin Jan Wachowski arbitrzy Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, gdzie omówili zagadnienie “Dlaczego spory w blockchain warto rozstrzygać w arbitrażu?”.

W wystąpieniu poruszono prawne aspekty rozstrzygania sporów z zakresu blockchain za pomocą arbitrażu, zalety tego sposobu rozstrzygania sporów oraz omówiono przykłady sporów blockchain, w których sądownictwo polubowne znalazłoby idealne zastosowanie.

Dziękujemy za możliwość wygłoszenia prezentacji i wzięcia udziału w wydarzeniu.