Przy polskiej Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii powstał pierwszy w Europie, a drugi na świecie sąd arbitrażowy do spraw blockchain. Zgromadzenie Ogólne Izby wybrało arbitrów stałych Sądu Polubownego wśród, których znaleźli się mec. Marcin Jan Wachowski i mec. dr Anna Franusz z naszej Kancelarii oraz inni prawnicy doświadczeni w zakresie arbitrażu i blockchain a także osoby, które na co dzień zawodowo zajmują się transakcjami handlowymi z użyciem nowych technologii. Izba obecnie skupia już ponad 150 członków.

Sądownictwo polubowne jest od lat jedną z najpopularniejszych form wiążącego rozstrzygania sporów gospodarczych i w przypadku wielu sporów stanowi alternatywę względem sądów państwowych. Rolą Sądu Polubownego do Spraw Blockchain jest przede wszystkim zapewnienie skutecznego, szybkiego oraz dostosowanego do potrzeb branży sposobu wiążącego rozstrzygania sporów. Elastyczność i nacisk na profesjonalne podejście do sporu stanowić będą znak rozpoznawczy nowo powstałego Sądu. Jest to także bez wątpienia forma promocji samej Izby, bowiem koszty postępowania arbitrażowego dla podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie będą niższe.

Tematem powstania Sądu Polubownego do Spraw Blockchain zainteresowały się liczne media:

Gazeta Prawna, PC World, Eurobuild, Property News, CEO, Mam Startup, Plus Biznesu, Comparic, Gazeta Trójmiasto, Bitmon, Encompass me, MSN, CEO, Tokeny.

Informacja jest również chętnie powtarzana i komentowana na blogach oraz w postach w mediach społecznościowych. Zainteresowanie tematem jest dowodem na znaczącą potrzebę działania Sądu Polubownego do Spraw Blockchain.