Ministerstwo Cyfryzacji powołało Grupę Roboczą ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain, w skład której, z ramienia Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, wszedł adwokat Marcin Jan Wachowski – założyciel i partner zarządzający Kancelarii Wachowski.

Celem Grupy jest identyfikacja i zmniejszenie barier rozwojowych dla technologii blockchain w Polsce. Resort deklaruje przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie zastosowania technologii rejestrów rozproszonych oraz programowania wdrożeń w tej dziedzinie.

Marcin Jan Wachowski komentuje, że niezbędne jest rozpoczęcie debaty na temat działań, jakie państwo może podejmować, by tworzyć w Polsce przyjazne i bezpieczne środowisko dla nowych firm technologicznych.

Grupa Robocza ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain pracuje w ramach strumienia Rejestry Rozproszone utworzonego decyzją nr 7 Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z dnia 10 października 2018 roku zmieniającą decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego „od papierowej do cyfrowej Polski”. Posiedzenie inauguracyjne Grupy odbyło się 9 stycznia 2019 roku.

Jesteśmy przekonani, że udział mecenasa Marcina Jana Wachowskiego w pracach Grupy przyczyni się do wysokiej jakości prowadzonych przez nią prac.