Co z monitoringiem wizyjnym w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy? Czy i kiedy wymagane są zgody na monitorowanie pomieszczeń związków zawodowych? Co w sytuacji kiedy jest już monitoring?-  komentuje adw. Marcin Jan Wachowski w artykule  “Trzeba zdjąć wszystkie kamery w pomieszczeniach związków zawodowych”, który dostępny jest na portalu prawo.pl