Jesteś właścicielem e-sklepu, a może zamierzasz dopiero go założyć? Uważasz, że model dropshippingu to dobre rozwiązanie na e-biznes, ale masz pewne wątpliwości? Nic dziwnego, ale wystarczy się dobrze przygotować.

W artykule przygotowanym przez r.pr. Mariolę Górniak omówionych zostało 9 najważniejszych kwestii (zdaniem autorki) związanych ze stworzeniem regulaminu sklepu dropshipping. Polskie prawodawstwo nie ułatwia stworzenia takiego regulaminu, gdyż podczas jego tworzenia trzeba uwzględnić regulacje zawarte w kilku aktach prawnych.

Co zamieścić w dobrze i rzetelne przygotowanym regulaminie? Jakie dane zawrzeć? Jakich klauzul unikać, aby nie narazić się na kary? Co zawrzeć w umowach z konsumentami? Jak rozwiązywać ewentualne spory?

Więcej odpowiedzi na te temat znajdziesz w artykule radcy prawnego Marioli Górniak opublikowanym na naszym blogu.