RODO w prowadziło kilka zmian do obowiązującego prawodawstwa, w tym również do sfery zamówień publicznych. Nie wprowadziło ono rewolucji, ale pojawiło się kilka wątpliwości w związku z udostępnianiem danych pracowniczych przez oferenta.

Czy oferent może udostępnić dane swoich pracowników zamawiającemu? W jakim zakresie może to zrobić? Jak ma się do tego RODO? Jakie dokumenty można udostępnić zamawiającemu?

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Piotra Druzgały opublikowanym w portalu prawo.pl