RODObox® to innowacyjny zestaw dokumentów (wzorów i regulaminów) wraz z instrukcją ich wypełnienia, który w 10 krokach, w łatwy i szybki sposób pomoże Ci samodzielnie wdrożyć politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO w Twojej organizacji.

RODObox® to nie tylko około 200 stron dokumentacji stworzonej przez prawników praktyków, w tym adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w dziedzinie ochrony danych osobowych. To również instrukcje do samodzielnego działania stworzone w oparciu o dotychczasowe, praktyczne doświadczenie prawników Kancelarii Adwokackiej Wachowski i praktyków z poszczególnych branż zdobyte przy wdrażaniu RODO.

To właśnie praktyczne podejście, znajomość wyzwań jakie stawia RODO w konkretnej branży i czytelne, pisane prostym językiem instrukcje do samodzielnej pracy wyróżniają nasz produkt. Ponieważ kształt polityki ochrony danych osobowych różni się w zależności od branży, z naszymi partnerami takimi jak Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia czy Centrum Prawa Żywnościowego przygotowaliśmy kilka edycji RODObox®: dla branży zatrudnienia, dla branży żywnościowej, dla branży handlowej (retail), dla branży budowlanej, dla branży e-commerce. Obecnie pracujemy nad kolejnymi edycjami.

RODOBOX® PAKIET PRO

Pakiet PRO:

Zapytaj o cenę wypełniając formularz.

RODOBOX® PAKIET MAX

Pakiet PRO + 2h wsparcia przy wdrożeniu:

Zapytaj o cenę wypełniając formularz.

Co zawiera RODObox®?

We wstępie znajdziesz Informator o zagadnieniach informacjach dotyczących RODO. Dzięki temu dowiesz się na czym polega ochrona danych osobowych i dlaczego została wprowadzona. Następnie przechodząc krok po kroku przystąpisz do systematycznego wdrażania polityki ochrony danych. W każdym kroku znajdziesz instrukcję, która pomoże Ci zrozumieć cel działania, sposób postępowania i wypełniania dokumentacji, której wzory znajdują się w tym kroku. Zacznij od wypełnienia Rejestru Czynności Przetwarzania,  by dowiedzieć się jakich procesów przetwarzania dokonujesz, zidentyfikujesz, jakie zbiory danych przetwarzasz, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne (Krok 1 i 2). Następnie poznaj prawa jakie przysługują osobom, których dane przetwarzasz i sprawdź czy możesz je sprawnie realizować, by w dalszej kolejności upoważnić swoich pracowników do przetwarzania danych i odebrać od nich odpowiednie oświadczenie. Tu znajdziesz zasadnicze dokumenty składające się na ogólną politykę ochrony danych w Twojej organizacji. (Krok 3). Następnie przeprowadź analizę ryzyka przetwarzania, a gdy jesteś do tego zobowiązany –również ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (Krok 4). Dzięki temu ocenisz się, jakie występują ryzyka, jakie zabezpieczenia powinieneś zastosować i jak dostosować je do własnych potrzeb (Krok 5). Następnie zbadasz relacje z procesorami – podmiotami przetwarzającymi i współadministratorami, którzy przetwarzają udostępnione przez Ciebie dane realizując Twoje cele i uregulujesz wasze relacje odpowiednimi klauzulami umownymi (Krok 6). W dalszej kolejności ustalisz zasady: odbierania zgód na przetwarzanie danych o właściwej treści oraz spełniania obowiązku informacyjnego (Krok 7). Teraz rozważysz obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych, względnie poprzestaniesz na wyznaczeniu osoby pełniącej jego funkcje (Krok 8). Wreszcie przygotujesz się na czarny scenariusz: dowiedz się, co robić i jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych, ich wycieku i innych incydentów (Krok 9). W ostatnim kroku znajdziesz odpowiedź na najczęściej stawiane pytania dotyczące ochrony danych przez praktyków oraz szereg przydatnych wzorów rejestrów i dokumentów (Krok 10).
Nasza kancelaria IT realizuje kompleksowe wdrożenia RODO w firmach o różnej wielkości. Skontaktuj się z nami!

Jakie wzory dokumentów znajdują się w RODObox®?

 • Polityka Ochrony Danych osobowych,
 • Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych,
 • Polityka retencji danych osobowych, zawierająca najbardziej typowe przykłady czasu przetwarzania danych osobowych,
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dokumenty powołania IOD,
 • Wzór rejestru czynności przetwarzania dla administratora,
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania dla podmiotu przetwarzającego,
 • Obowiązek informowania o przetwarzaniu,
 • Klauzule informacyjne dla podstawowych procesów przetwarzania,
 • Klauzule zgody na przetwarzanie,
 • Procedura realizacji praw osób, których dane sa przetwarzane,
 • Instrukcja działania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • Ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą w przypadku ich naruszenia,
 • Test równowagi przetwarzania,
 • Zasady współpracy z partnerami biznesowymi – podmiotami przetwarzającymi, wzór umowy powierzenia i Rejestru powierzeń,
 • Uzgodnienia co do wykonywania obowiązków przez współadministratorów ze wzorem umowy współadministrowania,
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych wraz z przykładem jej wypełnienia,
 • Rejestr upoważnień administratora do przetwarzania danych osobowych przez jego pracowników i wzór upoważnienia,
 • Rejestry wykonania praw podmiotów danych, sprzeciwów, ograniczenia przetwarzania,
 • Wykazy zbiorów i procesów przetwarzania.

Skorzystaj i odbierz bezpłatnie

 • Informator o RODO.
 • Kroki 1 i 2 RODOBox® – wzór Rejestru Czynności Przetwarzania z instrukcją i przykładami.

  Po naciśnięciu „Zapisz mnie” otrzymasz na swój adres e-mail prośbę o potwierdzenie zapisu. Jeśli nie potwierdzisz, twój adres nie zapisze się w naszej bazie. W mailu potwierdzającym znajdziesz wszelkie dodatkowe informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

  Kancelaria IT Warszawa

  skontaktuj się z nami

  Kontakt