RODObox® to innowacyjny zestaw dokumentów (wzorów i regulaminów) wraz z instrukcją ich wypełnienia, który w 10 krokach, w łatwy i szybki sposób pomoże Ci samodzielnie wdrożyć politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO w Twojej organizacji. RODObox® to nie tylko około 200 stron dokumentacji stworzonej przez prawników praktyków, w tym adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w dziedzinie ochrony danych osobowych. To również instrukcje do samodzielnego działania stworzone w oparciu o dotychczasowe, praktyczne doświadczenie prawników Kancelarii Adwokackiej Wachowski i praktyków z poszczególnych branż zdobyte przy wdrażaniu RODO. To właśnie praktyczne podejście, znajomość wyzwań jakie stawia RODO w konkretnej branży i czytelne, pisane prostym językiem instrukcje do samodzielnej pracy wyróżniają nasz produkt. Ponieważ kształt polityki ochrony danych osobowych różni się w zależności od branży, z naszymi partnerami takimi jak Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia czy Centrum Prawa Żywnościowego przygotowaliśmy kilka edycji RODObox®: dla branży zatrudnienia, dla branży żywnościowej, dla branży handlowej (retail), dla branży budowlanej, dla branży e-commerce. Obecnie pracujemy nad kolejnymi edycjami.

RODOBOX® PAKIET PRO


Pakiet PRO:
1.499 zł netto
969 zł netto

RODOBOX® PAKIET MAX


Pakiet PRO + 2h wsparcia przy wdrożeniu:
1.999 zł netto
1.299 zł netto

Co zawiera RODObox®?

We wstępie znajdziesz Informator o podstawowych informacjach dotyczących RODO. Dzięki temu dowiesz się na czym polega ochrona danych osobowych i dlaczego została wprowadzona. Następnie przechodząc krok po kroku przystąp do systematycznego wdrażania polityki ochrony danych. W każdym kroku znajdziesz instrukcję, która pomoże Ci zrozumieć cel działania, sposób postępowania i wypełniania dokumentacji, której wzory znajdują się w każdym kroku. Zacznij od wypełnienia Rejestru Czynności Przetwarzania,  by dowiedzieć się jakie zbiory danych przetwarzasz, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne (Krok 1 i 2). Następnie poznaj prawa jakie przysługują osobom, których dane przetwarzasz i sprawdź czy możesz je sprawnie realizować, by w dalszej kolejności odebrać odpowiednie oświadczenia i upoważnić swoich pracowników do przetwarzania danych. Tu znajdziesz zasadnicze dokumenty składające się na ogólną politykę ochrony danych w Twojej organizacji. (Krok 3). Następnie przeprowadź analizę ryzyka przetwarzania, a gdy jesteś do tego zobowiązany –również ocenę skutków przetwarzania danych (Krok 4). Dzięki temu zorientujesz się, jakie zabezpieczenia powinieneś zastosować i jak dostosować je do własnych potrzeb (Krok 5). Następnie zbadasz relacje z procesorami – podmiotami przetwarzającymi, którzy przetwarzają udostępnione przez Ciebie dane realizując Twoje cele i uregulujesz wasze relacje odpowiednimi klauzulami umownymi (Krok 6). W dalszej kolejności ustalisz zasady: odbierania zgód na przetwarzanie danych o właściwej treści oraz spełniania obowiązku informacyjnego (Krok 7). Teraz rozważysz obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych, względnie poprzestaniesz na wyznaczeniu osoby pełniącej jego funkcje (Krok 8). Wreszcie przygotujesz się na czarny scenariusz: dowiedz się, co robić i jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych, ich wycieku i innych incydentów (Krok 9). W ostatnim kroku znajdziesz odpowiedź na najczęściej stawiane pytania dotyczące ochrony danych przez praktyków (Krok 10).

Jakie wzory dokumentów znajdują się w RODObox®?

 • Polityka Ochrony Danych osobowych,
 • Protokół przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
 • Polityka retencji danych osobowych, zawierająca najbardziej typowe przykłady czasu przetwarzania danych osobowych,
 • Regulamin funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Wzór rejestru czynności przetwarzania dla administratora,
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania dla podmiotu przetwarzającego,
 • Ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych dla administratora,
 • Zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych dla podmiotu przetwarzającego,
 • Regulamin działania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą w przypadku ich naruszenia,
 • Test równowagi przetwarzania,
 • Klauzula informacyjna w przypadku pobierania danych od osoby, której dane dotyczą,
 • Klauzula informacyjnej w przypadku pobierania danych nie od osoby, której dane dotyczą,
 • Klauzule zgody na przetwarzanie,
 • Klauzule umowne z partnerami biznesowymi - podmiotami przetwarzającymi,
 • Uzgodnienia co do wykonywania obowiązków przez współadministratorów,   
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych wraz z przykładem jej wypełnienia,
 • Protokół weryfikacji wyboru podmiotu przetwarzającego,
 • Lista upoważnień administratora do przetwarzania danych osobowych przez jego pracowników.

Skorzystaj i odbierz bezpłatnie

 • Informator o RODO.
 • Kroki 1 i 2 RODOBox® - wzór Rejestru Czynności Przetwarzania z instrukcją i przykładami.
 • Kupon zniżkowy 35 % o wartości nawet 700 zł. na zakup RODOBox®.
Kupuję RODObox z 35% zniżką Na razie odbieram bezpłatny pakiet
Po naciśnięciu „Zapisz mnie" otrzymasz na swój adres e-mail prośbę o potwierdzenie zapisu. Jeśli nie potwierdzisz, twój adres nie zapisze się w naszej bazie. W mailu potwierdzającym znajdziesz wszelkie dodatkowe informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Dowiedz się więcej

skontaktuj się z nami

Kontakt