RODObox® to innowacyjny zestaw dokumentów (wzorów i regulaminów) wraz z instrukcją ich wypełnienia, który w prosty i szybki sposób pomoże Ci samodzielnie wdrożyć politykę ochrony danych osobowych w Twojej firmie zgodny z RODO.

Niniejszy RODObox® zaprojektowany jest dla małych i średnich firm z branży żywnościowej przez prawników Kancelarii Adwokackiej Wachowski, specjalizującej się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawników Centrum Prawa Żywnościowego- A.Szymecka-Wesołowska, D. Szostek specjalizujących się w prawie żywnościowym.

Wprowadź szybko i samodzielnie ochronę danych osobowych zgodną z RODO1 w swojej firmie!

Dowiedz się m.in. jak:

v  przetwarzać dane osobowe hodowców, plantatorów i innych dostawców surowców (również podmiotów niebędących przedsiębiorcami)

v  przetwarzać dane osobowe klientów – konsumentów, w tym dane dzieci

v  przeprowadzać promocje i konkursy, aby przetwarzanie danych osobowych konsumentów było zgodne z RODO

v  powierzać dane osobowe do przetwarzania (pracownikom, kontrahentom, organizatorom konkursów, firmom PR, marketingowcom)

v  przetwarzać dane osobowe konsumentów zgłaszających reklamacje

v  postępować z niechcianymi danymi osobowymi, które zostały do Ciebie nadesłane

v  przetwarzać dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego

v  przetwarzać dane osobowe swoich pracowników

v  zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie

v  sformułować treść pouczeń o przysługujących prawach, zgód na przetwarzanie i postanowień umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych

v  uregulować swoją działalność w przypadku profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

v  powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych i czy jest to Twój obowiązek

v  jak długo możesz przetwarzać dane osobowe i jak zachować swoją dotychczasową bazę danych

oferta_Żywieniowa_rodobox

Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie 22 639 81 22 lub na na e-mail: kancelaria@wachowskilaw.com

 

Kancelaria IT Warszawa

skontaktuj się z nami

Kontakt