Newton Media. Przetarg dla Prokuratorii Generalnej

Dla grupy Newton Media lidera rynku analizowania i monitorowania mediów w Europie Środkowej świadczyliśmy z sukcesem usługi doradztwa prawnego przy ubieganiu się i realizacji dużej wartości zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego oprogramowania da Prokuratorii Generalnej. Usługa obejmowała również reprezentację przed zamawiającym i Krajową Izbą Odwoławczą. „Usługi prawne świadczone przez mec. Marcina Jana Wachowskiego charakteryzuje najwyższy poziom profesjonalizmu oraz pogłębiona wiedza prawnicza. Wysoka kultura organizacyjna, odpowiedzialność, szybka reakcja na wyznaczone zadania - to zalety, dzięki którym współpraca z prawnikami Kancelarii Adwokackiej Wachowski prowadzi szybko i skutecznie do zamierzonego celu. Dzięki takim cechom współpracy i wyjątkowemu zaangażowaniu mec. Marcina Jana Wachowskiego podjęte działania przyczyniły się do uzyskania pożądanego zamówienia publicznego przez Newton Media.”

Walpas. Wygrany Spór Sądowy

Reprezentowaliśmy grupę Walpas, wiodącego na rynku polskim dostawcę instalacji przeciwpożarowych - wierzyciela w postępowaniu upadłościowym w sporze z upadłym dłużnikiem o wpis długu na listę wierzytelności, reprezentowanego przez renomowaną kancelarię prawa upadłościowego. Roszczenie klienta zostało uwzględnione w 100%, a zażalenie upadłego – oddalone w całości. „Dzięki wyjątkowo sprawnemu działaniu zespołu prawników Kancelarii, wszystkie kwestie prawne Spółki rozwiązywane są w sposób prawidłowy i bieżący. Wysoka kultura osobista i doskonała komunikacja, a także zrozumienie specyfiki branży w której działamy, czynią współpracę z mecenasem Marcinem Janem Wachowskim i jego zespołem prawników skuteczną i wnoszącą wartość dodaną do naszej firmy”.

INFOR.PL. Fuzje i Przejęcia

Grupę INFOR.PL S.A. - polski koncern medialny i wydawcę największego polskiego dziennika gospodarczego wspieraliśmy w procesie łączenia i fuzji spółek zależnych. Usługa obejmowała przygotowanie koncepcji holdingowej, przygotowania dokumentacji prawnej i doradztwo w procesie łączenia, reprezentację przed sądami i urzędami. "Usługi świadczone były na wysokim poziomie, a doświadczenie, wiedza prawnicza i skuteczność pomagała w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych. Dbałość o interes klienta, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista oraz umiejętności komunikacyjne Mecenasa Marcina Jana Wachowskiego rzutowały na wysoki poziom współpracy co miało przełożenie na działania biznesowe. Powyższe doświadczenie pozwala nam na rekomendowanie usług mecenasa Marcina Jana Wachowskiego i Kancelarii Adwokackiej Wachowski przedsiębiorcom poszukującym profesjonalnych, sprawnych i wiarygodnych prawników. "

Pepe Jeans. Stała Obsługa w branży Retail

Dla jednej z najbardziej rozpoznawanych marek odzieżowych na świecie - Pepe Jeans świadczymy na rynku polskim stałe usługi prawne w zakresie prawa pracy. Usługa obejmuje doradztwo przy zatrudnianiu personelu, tworzenie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych, doradztwo w sprawach pracowniczych, z zakresu ubezpieczenia społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy. „Dzięki doświadczeniu pracowników Kancelarii w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, usługi prowadzone są w pełni profesjonalnie i rzetelnie. Kancelaria wywiązuje się z powierzonych zadań terminowo i skutecznie. Dbałość o satysfakcję klienta pozwala rekomendować usługi Kancelarii dotychczasowym i potencjalnym partnerom biznesowym.”

Polonia Warszawa. Przejęcie Drużyny Sportowej

Jednemu z najstarszych w Polsce klubów piłkarskich, o ponad 100 letniej tradycji - Polonia Warszawa, doradzaliśmy w procesie przejęcia drużyny sportowej. Usługa obejmowała koncepcyjne doradztwo prawne, tworzenie i opiniowanie dokumentacji prawnej, reprezentację przed urzędami i związkiem sportowym. Obecnie prowadzimy stałą obsługę prawną tego podmiotu. W 2015 r. przeprowadziliśmy podwyższenie kapitału zakładowego w tej spółce. „Zespół prawników Kancelarii Adwokackiej Wachowski pomógł nam w wielu trudnych działaniach, z których najważniejszym było przejęcie drużyny piłki nożnej od innego klubu oraz zabezpieczenie miejsca dla naszej drużyny na tym samym poziomie rozgrywek, na jakim drużyna została pozyskana. We wszystkich prowadzonych dla nas sprawach, Mecenas Marcin Jan Wachowski wykazał się bardzo wysokim poziomem wiedzy prawniczej, skutecznością w działaniu, profesjonalizmem, a przede wszystkim etyką zawodową. Naszą współpracę charakteryzuje bardzo dobry przepływ informacji, wysoka kultura pracy, zaufanie i wzajemne zrozumienie. Dlatego działania adw. Marcina Jana Wachowskiego cenimy bardzo wysoko i wiemy, że przyczyniają się do prawidłowej pracy naszej Spółki. Mówiąc sportowym językiem, dobrze jest grać w jednej drużynie z takimi profesjonalistami, dlatego z czystym sumieniem mogę zarekomendować usługi prawne świadczone przez mecenasa Wachowskiego i jego prawników.”

Restrukturyzacja i Zwolnienia Grupowe

Globalnego dostawcę usług logistycznych i spedycyjnych wsparliśmy z sukcesem w prowadzonej restrukturyzacji i zwolnieniach grupowych. Usługa obejmowała przygotowanie koncepcji, dokumentacji prawnej, reprezentowanie przed inspektorem pracy i sądem pracy w postępowaniach odwoławczych.

Ochrona Ubezpieczyciela

Jedną z największych polskich firm ubezpieczeniowych z sukcesami reprezentujemy w postępowaniach karnych, chroniąc przed próbami wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Usługa obejmuje reprezentację w postępowaniach przygotowawczych jak i sądowych.

Obsługa Projektów Unijnych dla Administracji Publicznej

Z powodzeniem obsługiwaliśmy kompleksowo duże, wieloletnie projekty finansowane przez Unię Europejską, wdrażane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Doradztwo obejmowało pozyskanie, wydatkowanie i rozliczenie pozyskanych funduszy. „We współpracy mecenas Wachowski zaprezentował wysoki poziom profesjonalizmu w realizacji zleconych zadań. Zadania były wykonywane z należytą starannością oraz terminowo. Czynnikami godnymi podkreślenia są wysokie kwalifikacje oraz rzetelna wiedza merytoryczna mecenasa. Świadczą o tym liczne opinie prawne udzielone zespołowi w trakcie całego okresu realizacji projektu”.
Jarosław Zaroń Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wystąpienia Publiczne

Adw. Marcin Jan Wachowski zastał zaproszony przez zarząd główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, członka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do wygłoszenia wykładu „Proces sądowy w sprawie mobbingowej” w trakcie ogólnopolskiej konferencji prawa pracy. „Biorąc pod uwagę rangę tego wydarzenia jestem bardzo wdzięczny za uczestnictwo mec. Marcina Jana Wachowskiego w charakterze prelegenta i przedstawienie referatu na wysokim poziomie merytorycznym, jednocześnie w sposób przystępny dla uczestniczek i uczestników.”

Kancelaria IT Warszawa

skontaktuj się z nami

Kontakt