1. Doradztwo w zakresie finansowania z NCBIR oraz PFR.
  2. Tworzenie wniosków o dofinansowanie i rozliczanie dotacji.
  3. Doradztwo przy zawieraniu kontraktów akceleracyjnych oraz typu venture capital, negocjacje z aniołami biznesu.
  4. Reprezentacja w sporach z inwestorami i o kwalifikowalność wydatków publicznych.

Ostatnie doświadczenia

  • Doradztwo dla spółek z branży telekomunikacyjnej i cloudcomputingu w sprawie wyboru dofinansowania projektu innowacyjnego, finansowanego z PFR, stworzenie dokumentacji projektowej, wniosku i reprezentacja w konkursie.
  • Reprezentacja przed NCBiR oraz Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sporze o kwalifikowalność wydatków w dofinansowanym projekcie innowacyjnym.

Kluczowi prawnicy

Monika Gawrońska

Sylwetka

r. pr. Dr Anna Franusz

Sylwetka