1. Prawo autorskie i własność intelektualna.
 
  1. Umowy licencyjne i dotyczące prawa autorskiego.
 
  1. Umowy w IT - prawnik z doświadczeniem w IT:
    1. opracowywanie umów wdrożeniowych, umów serwisowych i rozwojowych, negocjacje i renegocjacje z dostawcami polskimi oraz zagranicznymi,
    1. opracowanie umów outsourcingowych, zarówno na poszczególne procesy jak i całościowe oddanie wydzielonych zasobów IT, także w modelu revenuesharing oraz outcomebased outsourcing, budowanie załączników KPI / SLA, wraz ze skorelowanymi mechanizmami płatności i rozliczania usług, umowy licencyjne (EULA), Agile, SaaS,
    1. negocjowanie i opiniowanie umów cloudcomputingowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych i danych osobowych,
    1. udział w opracowywaniu RFP, SIWZ oraz ofert, weryfikacja ich zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami formalnymi.
 
  1. Umowy w marketingu, PR, reklamie i telekomunikacji.
 
  1. Umowy przenoszenia własności udziałów w spółkach i aktywów (M&A).
 

Ostatnie doświadczenia

 • Realizacja projektu związanego ze sprzedażą prasowego portalu internetowego – badanie i uzupełnianie dokumentacji, stworzenie umów. Obsługa prawna przejęcia sklepu internetowego z branży akcesoriów żeglarskich – wraz ze wszystkimi prawami i masą towarową, jako wydzielonej części przedsiębiorstwa.
 • Analiza prawna dopuszczalności reklamy leków generycznych w kampanii reklamowej w kontekście ograniczeń ustawowych.
 • Obsługa prawna przejęcia startupu z branży gastronomicznej.
 • Stworzenie ram prawnych dla globalnej usługi internetowej w dziedzinie analizy marketingowej: Privacy Policy, General Conditions, PropertyRights Transfer
 • Opracowanie umowy na usługę cyfrowej analizy mediów.
 • Rozwiązanie sporu z AppStore związanego z odmową publikacji aplikacji klienta w sklepie Apple, stworzenie odpowiedniej dokumentacji regulującej prawa do publikowanych w aplikacji tekstów.

Kluczowi prawnicy

r. pr. Marta Lorenc

Sylwetka

r. pr. Mariola Górniak

Sylwetka