1. Analiza przedprocesowa.
 
  1. Mediacja i działania poprzedzające.
 
  1. Reprezentacja w procesie.
 
  1. Reprezentacja przed organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi.
 

Ostatnie doświadczenia

 
        • Reprezentacja w sporze sądowym związanym z wdrożeniem i kastomizacją oprogramowania dedykowanego dla dużej organizacji.
 
        • Zawarcie ugody sądowej w sporze o wartości ok. 5 mln zł. pomiędzy generalnym wykonawcą a wykonawcą instalacji.
 
        • Reprezentacja w sporze przed Ministrem Inwestycji i Rozwoju oraz NCBiR o kwalifikowalność wydatków w projekcie finansowanym ze środków publicznych.
 
        • Reprezentacja w sporze związanym z dostawą urządzeń mechaniki precyzyjnej.
 
        • Reprezentacja w sporze o prawo do domeny internetowej przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT.
 

Kluczowi prawnicy

adw. Marcin Jan Wachowski

Sylwetka

r. pr. Dr Anna Franusz

Sylwetka