1. Analiza przedprocesowa.
  2. Mediacja i działania poprzedzające.
  3. Reprezentacja w procesie.
  4. Reprezentacja przed organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi.

Ostatnie doświadczenia

  • Reprezentacja w sporze sądowym związanym z wdrożeniem i kastomizacją oprogramowania dedykowanego dla dużej organizacji.
  • Zawarcie ugody sądowej w sporze o wartości ok. 5 mln zł. pomiędzy generalnym wykonawcą a wykonawcą instalacji.
  • Reprezentacja w sporze przed Ministrem Inwestycji i Rozwoju oraz NCBiR o kwalifikowalność wydatków w projekcie finansowanym ze środków publicznych.
  • Reprezentacja w sporze związanym z dostawą urządzeń mechaniki precyzyjnej.
  • Reprezentacja w sporze o prawo do domeny internetowej przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Kluczowi prawnicy

adw. Marcin Jan Wachowski

Sylwetka

r. pr. Dr Anna Franusz

Sylwetka