1. Sporządzanie i analiza ofert w zamówieniach publicznych.
 
  1. Tworzenie, analizowanie i opiniowanie SIWZ, reprezentacja w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
 
  1. Spory przed KIO i sądami powszechnymi w toku postępowań o udzielenie zamówienia.
 

Ostatnie doświadczenia

 
    • Analiza i opinie prawne do SIWZ w przetargu na ogólnopolską sieć teleinformatyczną dla wymiaru sprawiedliwości.
 
    • Reprezentacja klienta przed KIO w sporze z zamawiającym organem zakończona sukcesem i udzieleniem zamówienia publicznego.
 
    • Obsługa prawna zamówienia publicznego realizowanego przez organ publiczny: doradztwo prawne, stworzenie SIWZ, zebranie ofert, rozstrzygnięcie zamówienia i doradztwo przy wykonaniu umowy IT.
 
        1. Reprezentacja przed sądem powszechnym w sprawie o zatrzymanie przez zamawiającego wadium klienta w toku zamówienia publicznego.
 

Kluczowi prawnicy

r.pr. Krzysztof Pyśk

Sylwetka