Adw. Marcin Jan Wachowski

Założyciel i partner zarządzający Kancelarii Wachowski, działającej od 10 lat na rynku doradztwa prawnego dla biznesu. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Ośrodka Studiów Politycznych i Prawnych HaussRissen w Hamburgu. Ukończył aplikację sędziowską i orzekał jako referendarz sądowy w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Stały mediator sądowy w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Klientom doradza przede wszystkim w zakresie prawa TMT (technologii, mediów i telekomunikacji). Przez szereg lat doradzał grupie medialnej INFOR.PL, wydawcy „Dziennika Gazety Prawnej”. Ostatnio pracuje przy wdrażaniu polityk ochrony danych osobowych RODO w dużych i średnich organizacjach, członek zespołu ekspertów przy Związku Pracodawców – Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia, prelegent konferencji poświęconych tematyce RODO.

Radca Prawny Dr Anna Franusz

Prawnik w Kancelarii Adwokackiej Wachowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego,  postępowania cywilnego (w tym przed sądem arbitrażowym), prawa ochrony konsumentów (m.in. na rynku mediów elektronicznych), w tym dla wydawnictwa C.H. Beck. Interesuje się prawem ochrony danych osobowych, w szczególności tematyką postępowań przed organami nadzoru, dochodzeniem roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych.

Radca Prawny Mariola Górniak

Prawnik w Kancelarii Adwokackiej Wachowski. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Szkoły Własności Intelektualnej przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, mediów i nowych technologii. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm i organizacji pozarządowych. Doradza przedsiębiorcom z branży digital business: mediom, dostawcom usług internetowych, integratorom e-commerce, a także producentom filmowym. W ramach działalności pro bono przez kilka lat doradzała wiodącej polskiej organizacji charytatywnej.

Apl. radc. Piotr Druzgała

Prawnik w Kancelarii Adwokackiej Wachowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się prawem danych osobowych, prawem mediów i nowych technologii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo i administracja). Obronę pracy dyplomowej przeprowadził w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach prawniczych. Obecnie doradza w procesach wdrożenia RODO w dużych i średnich podmiotach. Jako prelegent brał udział w konferencjach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ich przetwarzania  i ochrony w zatrudnieniu.

Radca Prawny Krzysztof Pyśk – of counsel

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, od maja 2018 r. radca prawny. Klientom doradza w zakresie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, prawa ochrony danych osobowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji kultury i sztuki oraz podmiotów z branży marketingu i PR. Doradzał m.in. Muzeum Żydów Polskich POLIN oraz warszawskim teatrom. Klientów z powodzeniem reprezentuje przed sądami powszechnymi.

Radca Prawny Marta Lorenc – of counsel

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie umów, prawie autorskim, prawie prasowym i prawie mediów elektronicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży prasowej i medialnej, przez szereg lat doradzała spółkom z grupy INFOR.PL S.A. wydawcy m.in. „Dziennika Gazety Prawnej”. Pracowała także nad przejęciem praw do znaczącego internetowego portalu medialnego. Reprezentuje strony przed sądami i urzędami.

Monika Gawrońska – of counsel, specjalistka ds. pozyskiwania finansowania

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sędziowską w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie praw podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 5 lat pracowała jako prawnik w jednej z warszawskich Kancelarii Adwokackich. Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Od marca 2010 roku Główny Specjalista w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości początkowo w Zespole Instrumentów Inwestycyjnych a od 2011 roku w Departamencie Wsparcia Innowacyjności. W latach 2012 – 2017 Kierownik Sekcji kontraktacji środków w ramach funduszy europejskich perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013, Działań z IV, V oraz VI osi priorytetowej oraz działań z II osi priorytetowej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przewodnicząca Komisji Oceny Projektów w ramach działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Joanna Ostrowska

Menadżer Kancelarii Adwokackiej Wachowski. Ukończyła dwustopniowe studia ekonomicznie o specjalizacjach Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie oraz Rachunkowość na uczelni Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie. Posiada certyfikat TELC z języka angielskiego uzyskany w ramach studiów licencjackich. W czasie studiów magisterskich brała udział w Międzynarodowym Konkursie Reklamowym PIAF – Prague International Advertising Festival w edycji 2014 roku, gdzie otrzymała wyróżnienie za swój projekt kampanii reklamowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych firmach z branży handlu i usług. Od dwóch lat łączy pracę w księgowości z administrowaniem biurem Kancelarii. Poszerza swoją wiedzą z zakresu marketingu, a szczególnie w dziedzinie digital marketing. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wzrostu znaczenia marketingu opartego na Internecie i rozwoju platform social media.

Emilia Gietka-Wachowska

Tłumacz przysięgły języka francuskiego, trener umiejętności komunikacyjnych, absolwentka wydziału Romanistyki w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach studiów stypendium we Francji na Université de Savoie à Chambéry-Annecy U.F.R. Lettres, Langues et SciencesHumaines, absolwentka Dwuletnich Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy w zakresie Tłumaczeń Prawniczych i Sądowych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów w Polskiej Akademii Nauk. W kancelarii odpowiada za tłumaczenia prawnicze, komunikację oraz kontakty z klientami francuskimi.

Zbigniew Żuk

Inspektor ochrony danych osobowych w Kancelarii Adwokackiej Wachowski, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. Manager i przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Przez szereg lat jako dyrektor ds. administracyjnych i inwestycyjnych w dużej ogólnopolskiej korporacji z branży handlu detalicznego odpowiadał za zgodność procedur z obowiązującymi przepisami i normami, kontrolę i optymalizację kosztów oraz systemy bezpieczeństwa. Uczestnik licznych kursów z zakresu zarządzania finansami i procedurami w firmie. Ostatnio pracuje przy wdrożeniu polityk ochrony danych osobowych zgodnych z rodo.

Nasza historia

Pekaes S.A. Prospekt Emisyjny. Udany debiut na GPW

2004

Mamastudio – Obsługa Prawna

2008

TSPP – Obsługa Prawna

2009

INFOR S.A. - Obsługa prawna

2010

SkyCo – Obsługa prawna

2010

TEKNO – Obsługa Prawna

2011

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Obsługa Prawna

2011

Nippon Express - Obsługa Prawna

2011

Walpas - Obsługa Prawna

2012

Mazowieckie Kuratorium Oświaty – Obsługa Prawna

2012

Million You – Obsługa Prawna

2012

Pepe Jeans – Obsługa Prawna

2013

Intertax Audit – Reprezentacja przed Sądem

2013

EPRASA.com – Obsługa Prawna

2014

EUROPOL Konstrukcje – Obsługa Prawna

2014

Centrum Prawa Żywnościowego Szymecka – Wesołowska & Szostek – Partnerstwo Strategiczne

2014

HELIO S.A. – Reprezentacja przed Sądem

2015

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Obsługa Prawna

2015

Newton Media. Wygrany Przetarg dla Prokuratury Generalnej. Reprezentacja przed Krajową Izbą Gospodarczą. Obsługa Prawna

2015

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Ireneusz Leśniewski – Partnerstwo Strategiczne

2015

Polonia Warszawa S.A. Przejęcie klubu sportowego. Podwyższenie kapitału zakładowego. Obsługa Prawna

2015

ANTAL INTERNATIONAL (WORK SERVICE) - obsługa prawna

2016

NON BRAND - obsługa prawna

2016

INTERACTIFS POLSKA - obsługa prawa

2016

INDIGOBIRD - obsługa prawna

2016

Avicon Adam Rosz

2017

Galeria Wypieków Lubaszka

2017

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

2017

Newton Technologies a.s

2017

MAJER DLA Żeglarzy. e-commers

2017

AR-INFOR

2017

Shoebox

2017

100 Lampartów

2018

Marketing Analytica Europe - Startup

2018

VAT IT

2018

MDI ENERGIA

2018

FurnerInvestements

2018

Ventana

2018

GRAKO

2018

Carsen

2018

Iglootechnika

2018

Westmart Polska

2018

Dlaczego my

Misja

Wspieramy innowacje, które podnoszą jakość życia.

Wizja

Lider wśród polskich kancelarii prawa technologii, mediów i telekomunikacji, dostawca nowoczesnych i specjalistycznych usług prawnych, czerpiący siłę z pasji, wiedzy i doświadczenia.

Wartości

  1. Zabiegamy o interesy naszych klientów, a ich satysfakcja jest dla nas najważniejsza.
  2. Koncentrujemy się na rezultatach i wsparciu procesów biznesowych.
  3. Dążymy do najwyższej jakości naszej pracy, stale rozwijamy swoje kompetencje.
  4. Dbamy o zaufanie i relacje. Jesteśmy życzliwi.

Korzyści

Ubezpieczona usługa prawna

W odróżnieniu od innych podmiotów świadczących pomoc prawną, adwokaci i radcowie prawni objęci są obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek ten ma na celu szczególną ochronę Klienta.

Kancelaria Adwokacka Wachowski świadczy usługi w języku polskim, angielskim i francuskim.

Etyka Zawodowa

Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego. Przy świadczeniu usług prawnych wyróżnia nas obowiązek przestrzegania zasad etyki adwokackiej. Prócz etosu zawodowego i tradycji niesienia pomocy prawnej, adwokata z klientem wiążą zasady bezwzględnej tajemnicy adwokackiej oraz uczciwej i rzetelnej pracy dla dobra Klienta, według z góry określonych zasad. Wszelkie informacje i dokumenty przekazane adwokatowi są szczególnie chronione i archiwizowane, a Klient zawsze ma do nich dostęp. Wszystkie te zasady zawarte są w porozumieniu zawieranym w formie pisemnej z Kancelarią przy zlecaniu sprawy. Obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego adwokata wynika z założenia, iż powinien on zawsze dysponować aktualną wiedzą w praktykowanej dziedzinie.

Kancelaria IT Warszawa

skontaktuj się z nami

Kontakt