W związku z zaimplentowaniem unijnej dyrektywy Rodo w maju tego roku, wiele z polskich ustaw musi zostać znowelizowanych zgodnie z jej wytycznymi. Dotyczy to również Kodeksu Pracy i jego zapisów odnoszących się do monitoringu w pomieszczeniach związkowych, szkołach czy innym miejscu pracy. W chwili obecnej rząd przyjął i przekazał do sejmu projekt ustawy, która wprowadzi owe zmiany.

Czym jest monitoring? Co robić, gdy już posiadamy monitorowane pomieszczenia? Jak przetwarzać dane z monitoringu? Czy są przewidziane kary za nieprzestrzeganie przepisów?

Więcej na ten temat znajdziesz w komentarzu mec. Marcina Jan Wachowskiego, który został opublikowany w mediach: portalsamorzadowy.pl, outsourcingportal.eu, komputerwfirmie.orgbezp.archnews.pl, kafito.pl oraz  centrumpr.pl