Tak, umowa wdrożeniowa IT powinna zawierać klauzulę o prawie do aktualizacji i rozwoju systemu. Jest to ważne dla zapewnienia ciągłości działania systemu. Postanowienia takie można również zawrzeć w odrębnej umowie serwisowej, utrzymaniowej lub rozwojowej.