Umowy wdrożeniowe na systemy IT

Wdrożenie systemu informatycznego, czy to gotowego („pudełkowego”) czy też dedykowanego, pisanego na zamówienie to często długotrwały i złożony proces. Według różnych statystyk około 20% projektów wdrożeniowych kończy się porażką, 50% projektów doprowadzanych jest do końca, ale z trudnościami z dochowaniem terminu, budżetu lub zakresu wdrożenia, a tylko 30% projektów kończy się pełnym sukcesem.

Jakie umowy przygotowujemy w związku z wdrożeniem systemu IT?

W ramach wdrożenia systemu IT przygotowujemy takie umowy jak:

umowy-wdrożeniowe

Umowa NDA (non diclosure agreement)

Umowa o zachowaniu poufności- warto ją zawrzeć już z chwilą rozpoczęcia analizy przedwdrożeniowej i udostępnienia tajemnic przedsiębiorstwa związanych z unikalnymi procesami biznesowymi.

Umowa Wdrożeniowa na systemy IT

to umowy o wdrożenie oprogramowania pisanego na zamówienie jak i gotowego, pudełkowego rozwiązania. Umowy wdrożeniowe dotyczą np. systemów klasy ERP (enterprice reusourses plannig), WMS (warehouse management system), (CRM customer relationship management), systemy finansowo księgowe, systemy sprzedaży. Najczęściej dotyczą rozwiązania w chmurze, wdrażanego zwinną metodyką.

umowa-wdrożeniowa-systemy-it
wzor-umowa-it

Umowa Utrzymaniowa (maintenance), SLA (servis level agreement), Rozwojowa

To umowy, które mają zastosowanie już po wdrożeniu systemu IT i uruchomieniu produkcyjnym. Warto warunki tych umów ustalić już na początkowym etapie wdrożenia, albowiem serwis i utrzymanie oprogramowania jest niezbędny w trakcie jego użytkowania. 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych DPA (data processing agreement)

Zgodnie z RODO to obowiązkowe, pisemne porozumienie pomiędzy zamawiającym a dostawcą w projektach wdrożeniowych na systemy IT, w których dopuszcza się wykonawcę do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym.

umowy-IT

W jaki sposób zapobiec ryzykom niepowodzenia w takim projekcie?

Jakie są aspekty prawne i praktyczne umów wdrożeniowych w IT?

Kluczowe znaczenie ma dobra umowa wdrożeniowa na system IT, a raczej cały zestaw dokumentów zawierających odpowiednie klauzule. Wspieramy projekty wdrożeniowe od samego początku projektu – nawiązania współpracy z klientem, aż po obsługę powdrożeniową – serwis i rozwój oprogramowania.

Na co zwracamy uwagę tworząc umowy wdrożeniowe IT?

Umowa wdrożeniowa IT to umowa o skomplikowanym charakterze prawnym. Nie jest tzw. umową nazwaną, posiadającą ścisłą regulację ustawową. To raczej zbiór klauzul z różnych przenikających się dziedzin prawa. Będą to klauzule dotyczące m.in:

 • Zakresu wdrożenia systemu IT

 • Współpracy stron podyktowanej zwinną metodyką projektu wdrożeniowego

 • Terminów i etapów wdrożenia

 • Zasad odbioru wykonanych prac

 • Sposobu wynagradzania dostawcy

 • Praw autorskich do oprogramowania i komponentów dedykowanych

 • Szkolenia z użytkowania systemu informatycznego

 • Wzajemnego zakazu podbierania pracowników

 • Zachowania poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Ochrony danych osobowych

 • Gwarancji dobrego wykonania umowy

 • Kar umownych i zasad ich naliczania

 • Komunikacji w projekcie

 • Rozwiązywania sporów

 • Odstąpienie od umowy wdrożeniowej IT

Umowy wdrożeniowe na systemy IT – co jeszcze musisz wiedzieć?

Podpisując umowę wdrożeniową na system IT można użyć stworzonego wcześniej wzoru. Jednak wzór na umowę wdrożeniową nie zawsze będzie odpowiadał specyfice projektu i indywidualnym ustaleniom stron. Projekty wdrożeniowe choć często są podobne, potrafią bardzo różnić się od siebie.

Tworzymy i opiniujemy umowy wdrożeniowe oraz wspieramy w negocjacjach przy ich zawieraniu. Sprawujemy nadzór nad wykonaniem umowy w trakcie projektów wdrożeniowych. Pomagamy w mediacjach i rozwiązywaniu sporów powstałych w trakcie projektów wdrożeniowych. Mamy unikalne doświadczenie w kilkudziesięciu wdrożeniach rozwiązań krajowych i zagranicznych dla takich branż jak usługi, sprzedaż, zarządzanie, branża wojskowa, żywnościowa oraz branża e – commerce. Rozumiemy język IT i zasady rządzące technologią informatyczną. Cechuje nas biznesowe podejście, poszukiwanie kompromisów, nastawienie na cel i jasna komunikacja oparta o wzajemny szacunek.

Zapraszamy do współpracy!

Klienci, których wsparliśmy między innymi w zakresie umów wdrożeniowych na systemy informatyczne.

polcode
droplo
pern
mobile-reality
sto-lampartów
teacode
rediCall.
Think Beyond
Marketing Analityca
press service
newton-media
Avicon
infor it
4 carriers
antal
pekaes
igloo-technika
enamor
gogomedia
devapo
mamastudio
tkmgroup-ip-box
magnetic-point
solveq-ip-box

Rozwiążemy Twój problem prawny i przygotujemy umowy IT

Wierzymy, że zmiana kultury prawnej firmy, przyspiesza jej bezpieczny rozwój.

prawnik-IT-Warszawa

Mariola Górniak

Ekspert – prawnik IT

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych w celu prowadzenia korespondencji znajduje się tutaj.

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj