Tak, umowa wdrożeniowa IT może zawierać klauzulę o przekazaniu praw autorskich. Jest to jednak rzadko spotykane, ponieważ zazwyczaj prawa autorskie są licencjonowane, a nie przenoszone.