Tak, umowa wdrożeniowa IT może zawierać klauzulę o gwarancji. Jest to zabezpieczenie dla firmy, która korzysta z usług wdrożeniowych. Długość okresu gwarancji ma wpływ na cenę wdrożenia.