Tak, umowa implementacyjna IT może zawierać klauzulę o utrzymaniu systemu po wdrożeniu. Jest to ważne dla zapewnienia ciągłości działania systemu. Czasami zapisy takie zamieszcza się w odrębnej umowie, np. umowie serwisowej lub umowie utrzymania.