Tak, kontrakt wdrożeniowy może zawierać klauzulę o szkoleniu użytkowników. Jest to ważne dla zapewnienia prawidłowego korzystania z systemu przez użytkowników. Od poprawnego szkolenia zależy często powodzenie projektu wdrożeniowego, dlatego rekomendujemy takie rozwiązanie.