Tak, umowa wdrożeniowa IT może zawierać klauzulę o wsparciu technicznym. Jest to ważne dla zapewnienia ciągłości działania systemu.