Tak, umowa wdrożeniowa IT powinna zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych. Jest to szczególnie ważne, gdy wdrożenie obejmuje przetwarzanie danych osobowych. Najczęściej postanowienia takie zawiera się w odrębnej umowie o powierzeniu przetwarzania danych (DPA).