Tak, umowa wdrożeniowa IT powinna zawierać klauzulę o rozwiązaniu oraz odstąpienia od umowy. Jest to ważne dla określenia warunków zakończenia współpracy.