Tak, umowa wdrożeniowa IT powinna zawierać klauzulę o przekazaniu praw do dokumentacji użytkownika. Jest to ważne dla zapewnienia prawidłowego korzystania z systemu przez użytkowników.