Tak, kontrakt na implementację informatyczną powinien zawierać klauzulę o przekazaniu praw do dokumentacji technicznej. Jest to ważne dla zapewnienia prawidłowego korzystania z systemu przez użytkowników.