ireneuszIreneusz Leśniewski

  • Ireneusz Leśniewski właściciel i założyciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Ireneusz Leśniewski
  • Urodził się w Warszawie, gdzie on i jego rodzina mieszka od pokoleń, a jego dziadek założył pierwszą firmę w roku 1907.
  • Tradycje kupieckie w jego rodzinie przetrwały do dzisiaj.
  • Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Zarządzania, podatkami zajmuje się od ukończenia studiów (1992 r.).
  • W latach 1993-1998 był pracownikiem firmy audytorskiej, gdzie zajmował się problematyką podatkową.
  • Jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych www.kidp.pl. i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
  • Od początku kariery zawodowej zarządza lub współuczestniczy w zarządzaniu wieloma podmiotami gospodarczymi.
  • Pasjonuje się sportem, w szczególności piłką nożną.
  • Biega maratony ~ 4h.

 

Deontologia Zawodowa

Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego. Przy świadczeniu usług prawnych wyróżnia nas obowiązek przestrzegania zasad etyki adwokackiej. Prócz etosu zawodowego i tradycji niesienia pomocy prawnej, adwokata z klientem wiążą zasady bezwzględnej tajemnicy adwokackiej oraz uczciwej i rzetelnej pracy dla dobra Klienta, według z góry określonych zasad. Wszelkie informacje i dokumenty przekazane adwokatowi są szczególnie chronione i archiwizowane, a Klient zawsze ma do nich dostęp. Wszystkie te zasady zawarte są w porozumieniu zawieranym w formie pisemnej z Kancelarią przy zlecaniu sprawy. Obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego adwokata wynika z założenia, iż powinien on zawsze dysponować aktualną wiedzą w praktykowanej dziedzinie.

Ubezpieczona usługa prawna

W odróżnieniu od innych podmiotów świadczących pomoc prawną, adwokaci i radcowie prawni objęci są obowiązkiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek ten ma na celu szczególną ochronę Klienta.

Kancelaria IT Wachowski świadczy usługi w języku polskim, angielskim i francuskim.

Kancelaria IT Warszawa

skontaktuj się z nami

Kontakt